Regn i Uppsala – Guds välsignelse eller Guds vrede?

(Foto: Utryckning-uppsala.se)

Jag tror att vi lever i profetiska tider, och att det i dessa tider är ytterst nödvändigt att vi som kristna lär oss vad de bibliska profetiorna säger och vilka tecken som Gud skickar för att visa oss hans vilja.

I augusti månads brev till Livets Ords partners, som nu för tiden kallas för ”Believe,” skriver församlingens pastor Joakim Lundqvist om allt det goda som hände under Europakonferensen. Han avslutar senare brevet med följande intressanta avsnitt:

”På söndagen, en timme efter Europakonferensens avslutning, öppnades himmelen och det så efterlängtade regnet vräkte plötsligt ner! Nyhetsmedier över hela kontinenten rapporterade att den svenska staden Uppsala hade slagit regnrekord i hela Europa, med 82 millimeter regn på bara någon timme. Tillfällighet? Jag tror inte det.”

När jag läser Lundqvists brev får jag intryck av att han tror att regnet var ett tecken på Guds favör och/eller välsignelse efter Europakonferensen. Jag vill komma tillbaka till regnet i Uppsala lite senare, men låt oss först titta på vad Bibeln faktisk säger om regn.

Det finns en mängd bibelverser som talar om regn som en välsignelse från Herren. Ett av dessa verser är Hebreerbrevet 6:7:

”En åker som dricker det regn som ofta faller på den och som ger god skörd åt dem som den odlas för, den åkern får välsignelse från Gud.”

I denna vers står det att regn är en välsignelse när en åker kan dricka regnet och det blir en god skörd av det.

Samtidigt finns det också många skriftställen som talar om regn som et straff eller en varning från Gud. Det mest kända exemplet är givetvis berättelsen om Noas ark, men det finns flera andra liknande verser:

”Därför säger Herren Gud så: Jag ska i min vrede låta en stormvind bryta lös, och i min harm låta ett slagregn komma, och i min vrede hagelstenar, så att muren förstörs.” (Hes 37:13.)

I den engelska NKJV står det i Hesekiel 37:13: ”There shall be a flooding rain in my anger.”

”Men när farao såg att regnet och haglet och dundret hade slutat, fortsatte han i sin synd och förhärdade sitt hjärta, både han och hans tjänare.” (2 Mos 9:34.)

Gud säger alltså i flera bibelverser att han i sin vrede kan låta det regna så mycket att det skapar översvämningar och förstörelse.

Låt oss nu titta på vad som hände i Uppsala söndagen den 29 juli 2018. Enligt SMHI kom det 82 millimeter regn på kort tid i Uppsala. Jag själv var inte i Uppsala då det hände, men bilder som privatpersoner har lagt ut på sociala medier visar hur tunneln under Resecentrum låg under vatten, och hur det samma hände på olika vägar. Vissa cykeltunnlar var helt översvämmade. Det var dessutom runt 200 blixtnedslag i Uppsala under ovädret, och flera träd fälldes. UNT skrev efter ovädret att hundratals platser måste vattensaneras, kommunen räknade med kostnader i miljonklassen, och många fastigheter fick in vatten i källare. Kulvertsystemet och gångarna under markplan vid Akademiska Sjukhuset var otillgängliga på grund av översvämningarna så att sjukhuset inte hade tillgång till sterilcentralen. Jag har inte läst vad regnet medförde för Uppsalas bönder, men jag tvekar på att ovädret var till en välsignelse för skörden på åkrarna runt omkring staden. Fotot på toppen visar översvämningen på Strandbogatan under järnvägen i Uppsala.

I Första Samuelsboken 12:16-18 kan vi läsa om en liknande berättelse:

”Ställ nu upp er och se det stora som Herren ska göra inför era ögon. Nu är det tiden för veteskörden, men jag ska ropa till Herren att han ska låta det åska och regna. Då ska ni förstå och se hur mycket ont ni gjorde i Herrens ögon när ni begärde en kung. Samuel ropade till Herren, och Herren lät det åska och regna den dagen.”

Vad var det som hände i dessa verser? Jo, Israels folk hade bett Gud om att få samma politiska ordning som hela världen. Gud svarade på deras böner och gav dom en kung enligt deras böner, men i sin vrede sände han också regn och åska. Veten skördas in på sommaren i Israel, då temperaturen ligger runt 30 grader och det normalt aldrig regnar. Men just det här året kom det regn och åska, och veteskörden förstördes.

Under Europakonferensen ”viftade” Livets Ord med samma ”politiska flagga” som hela världen, inkluderat SVT, Aftonbladet, DN, sjuklövern och Pride: ”Vi vill ha samma konungens regering som världen – en konungens regering utan SD.” En timme efter att konferensen avslutades – efter en sommar med israeliska sommartemperaturer i Uppsala och inget regn alls – lät Herren det åska och regna, och ovädret skapade kaos i staden på ett sätt som Uppsala kanske aldrig har skådat förut.

Lundqvist skrev att han inte trodde att regnet var en tillfällighet. Jag vet ärligt talat inte om det var en tillfällighet eller ej, men om vi går ut ifrån att Lundqvist har rätt i sitt antagande om att det inte var en tillfällighet, måste vi ställa oss frågan om ett regnoväder med 200 blixtnedslag, översvämningar och förstörelse i miljonklassen verkligen är en välsignelse från Gud. Hur många bibelverser kan vi hitta där Gud har välsignat människor med förstörande regn och åska? Eller kan det möjligen vara så att ovädret var en varning eller ett tecken på Guds dom?

Och om vi kommer fram till att det inte var en välsignelse, låt oss inte vara som farao och hans tjänare som förhärdade sina hjärtan och fortsatte i sin synd.

Låt oss alla ödmjuka oss och omvända oss från vår synd, för himmelriket är nära.