Kristna ledare och partipolitik

(Detta är en av två artiklar som publiceras om denna fråga på samma dag. Den andra artikeln heter Fyra frågor till 380 pastorer. Båda artiklar bör läsas ihop.)

Under det gångna året har ett antal kristna predikanter och ledare uttalat sig angående politiska frågor i Sverige. Det finns några kristna som motsätter sig detta och menar att kristna predikanter inte alls skall prata om politik. Det är en ståndpunkt som jag inte alls är överens med när man pratar om kristna ledare i demokratiska länder.

Det finns länder i världen idag där demokratin är antingen obefintlig eller väldigt svag, eller där det finns lagar som begränsar religiösa ledares rättigheter att prata om politik. I sådana länder är det helt rätt att man som kristen ledare gör så som Paulus uppmanade till när han som predikant i det totalitära Romarriket förespråkade att man skall be om ”att vi kan leva ett lugnt och stilla liv.”

Men i ett demokratisk samhälle där åsiktsfrihet och yttrandefrihet råder, är det naturligt att kristna ledare uttalar sig om det politiska skeendet, som är en viktig faktor i frågan om hur landet kommer att utvecklas för framtida generationer.

Som kristen ledare bör man dock vara noga med hur man väljer sina ord när man pratar om politik, eftersom det mycket lätt kan bli missförstånd om dessa frågor. Detta gäller speciellt när man pratar om partipolitik.

Det finns dessutom en grupp predikanter som bör vara extra noggranna med hur dom uttalar sig, och det är församlingens herdar. En herde är i en särställning som andra kristna predikanter och ledare inte står i, eftersom herden skall vara ”pappa” för en grupp människor som aldrig kommer att vara hundra procent överens om alla partipolitiska frågor. En evangelist, profet, förbönsledare eller musiker har inte det samma ledaransvaret för flocken som herden har.

Om en herde uttalar sig på fel sätt, riskerar man att det får två oavsiktliga konsekvenser: 1) Vissa människor kanske inte längre känner sig välkomna i församlingen eftersom herden har uttalat att ens åsikt är fel. 2) Det kan sluta med att fåren vänder sig emot varandra eftersom vissa av fåren känner sig manade att följa herdens exempel och ge sig på andra får som har ”fel” partipolitisk åsikt.

Det är speciellt viktigt att tänka på detta i ett land som Sverige, som har en tradition och en kultur där alla alltid skall tänka och tycka det samma. Det förväntas att ”en svensk tiger” om han inte är överens med nationens och församlingens ledarskap. Om vi däremot talar om andra länder och tar USA som exempel, så finns det en tradition av att predikanter offentligt stödjer den ena eller den andra kandidaten, och detta har inte skapat någon större splittring i den amerikanska församlingen.

Det är också speciellt viktigt att tänka på detta i en värld där digitala sociala medier dominerar den kontakten som människor har med varandra. När man inte tittar varandra i ögonen utan bara ser på en telefon eller datorskärm, är det mycket större risk för att man skriver någonting som kan såra andra människor.

Så hur skall en herde då uttala sig i partipolitiska frågor?

För det första är det väldigt viktigt att man har en ödmjuk inställning i det man säger. Man måste hålla en god ton och på det sättet vara ett föredöme för andra kristna.

För det andra är det viktigt att allt det man säger är 100% korrekt. Det är t.ex. absolut inte acceptabelt att felcitera andra kristna eller politiker för att främja sin egen åsikt.

För det tredje är det viktigt att poängtera att det inte finns någon facit, eftersom politik alltid innehåller många kompromisser.

Om jag var pastor, skulle jag förmodligen ha ungefär dessa sex punkter i mitt tal om partipolitik:

1. Jag vill ge min personliga åsikt om den partipolitiska situation som vi står i idag.
2. Det finns vissa områden som jag tycker är de viktigaste för landet idag. Dessa områden ar A, B och C.
3. Jag tror att följande fakta bäst beskriver situationen på dessa viktiga områden: D, E och F.
4. Baserad på min uppfattning av situationen, så tror jag att partierna X, Y och Z är dom bästa (eller minst dåliga) alternativen, och jag hoppas på en regering bestående av dessa partier.
5. Allt sammantaget tror jag att jag föredrar att rösta på partiet X.
6. Oavsett hur du tycker i denna fråga, så älskar jag dig som min broder och syster. Det kristna livet är mycket större än politik, och det viktigaste är inte att vi skall vara överens om vilken papperslapp vi stoppar i boxen på valdagen, men att vi är överens om att vi skall vara Jesu efterföljare i vardagen.

”De skingrades, eftersom de inte hade någon herde. De blev till mat åt markens alla djur när de skingrades … För så säger Herren Gud: Jag ska själv söka upp mina får och ta mig an dem.” (Hesekiel 34:5,11.)