Fyra frågor till 380 svenska pastorer

(Detta är en av två artiklar som publiceras om detta ämne på samma dag. Den andra artikeln heter Kristna ledare och partipolitik. Båda artiklar bör läsas ihop.)

Sverige är idag ett land som mer än någonsin i historien är splittrad och polariserad. Tongångarna är ibland väldigt hårda i båda politiska debatter på TV och i diskussioner på sociala medier. Tyvärr måste jag säga att det också har blivit mer av den varan bland Sveriges kristna.

I december 2014 gick 380 svenska pastorer och predikanter tillsammans och skrev et upprop ”mot främlingsfientlighet”. I praktiken var det egentligen ett partipolitisk upprop gentemot ett specifikt svenskt parti: Sverigedemokraterna.

När man i uppropet bombastisk skriver att ”det är ställt utom all tvivel att den människosyn som präglar SD är allt annat än kristen,” då stämplar man i praktiken alla kristna SD-sympatisörer som andra rangens kristna som antingen är själviska eftersom dom inte bryr sig, eller dumma om dom inte förstår detta som är uppenbart för alla andra.

Sedan dess har det pågått en debatt bland kristna angående Sverigedemokraterna som ibland har fått väldigt hårda uttryck på olika sociala medier. Jag är själv en av dom som har deltagit i några av dessa debatter, och ibland har jag kanske inte uttryckt mig så som jag borde, men allt bottnar i att man uppfattar det som att en stor majoritet av Sveriges frikyrkliga pastorer har gått tillsammans för att stämpla en minoritet av kristnas åsikter som nynazistiska och främlingsfientliga.

Debatten mellan kristna har återigen skruvats upp kraftigt dom senaste två veckorna efter att Joakim Lundqvist höll ett tal där han varnade för Sverigedemokraterna, och efter att Stefan Swärd skrev ett inlägg på sin blogg där han bland annat skriver att kristna SD-vänner bör bilda en egen kyrka.

Med detta som bakgrund har jag därmed fyra viktiga frågor som jag vill ställa till alla pastorer som skrev under på det här uppropet:

Fråga 1: Är alla 380 pastorer överens om att SD-sympatisörer inte hör hemma i deras kyrkor och istället bör starta sina egna kyrkor?

Det här är en mycket viktig fråga nu som vi står inför ett val där det mycket väl kan vara så att över 20 procent av svensk kristenhet kommer att rösta på just det partiet.

Sedan kommer jag till en annan viktig fråga, och det är orsaken till den splittringen som finns bland kristna idag.

Det finns förmodligen inget annat land i världen där splittringen bland evangelikala kristna är så påtaglig längs partipolitiska linjer som den är i Sverige. Om man t.ex. jämför med början på det senaste presidentvalet i USA, gick några få predikanter ut och gav sitt stöd till Donald Trump medan dom flesta predikanter varnade starkt för Trump och lovade att dom aldrig ville rösta på honom. Men kristenheten i USA splittrades inte av den grund. (När det senare blev klart att dom enda alternativen var Trump och Clinton, ändrade många predikanter sig och gav sitt motvilliga stöd till Trump, och efter att flera predikanter fick en möjlighet att träffa honom privat, har dom fått upp ögonen för att Trump egentligen är en helt annan person än det monstret som massmedia ger intryck av.)

Fråga 2: Inser ni att ni har ett ansvar för att splittringen bland kristna i Sverige har uppstått och hur den har utvecklat sig?

Dom senaste fyra åren har vi sett en negativ utveckling mot en avkristning av Sverige som är olik någonting i Sveriges historia. Detta är en utveckling som till stor del har skett eftersom fyra oppositionspartier i Riksdagen inte vill samarbeta med det femte oppositionspartiet, något som har gett regeringen carte blanche att genomföra en politik som Sveriges folk inte har röstat för.

Under den kommande mandatperioden är det fullt möjligt att vi kan få en regering som antingen består av eller får stöd av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänstern, Centern, och Liberalerna. Om så blir fallet, så kommer vi förmodligen att få uppleva en politik som i praktiken handlar om att avkristna Sverige så mycket och så snabbt som möjligt. Regeringen kommer bland annat förmodligen att försöka förbjuda kristna skolor.

Fråga 3: Om det enda sättet att stoppa ett förbud mot kristna skolor är att Moderaterna och Kristdemokraterna samarbetar med Sverigedemokraterna, kommer ni då att fortsätta med att varna för Sverigedemokraterna och istället acceptera att alla kristna skolor läggs ner och eleverna tvingas över på kommunala skolor?

Det kan vara bra att börja tänka på den frågan och den möjligheten redan idag, för om man hela tiden använder starka ord i sin kritik mot Sverigedemokraterna, kan man måla in sig själv i ett hörn som det blir svårt att komma ut ifrån när man väl behöver det.

Oavsett vad som blir resultatet av valet den 9 september, så är det ganska uppenbart att den partipolitiska polariseringen i Sverige kommer att förstärkas efter valet. Det är också fullt möjligt att Sveriges kristna församling kommer att vara föremål för fler attacker ån någonsin under dom närmaste fyra åren. Det ligger svåra tider framför oss.

Fråga 4: Önskar ni att församlingen i Sverige skall gå in i denna fyraårs-period splittrad längs partipolitiska linjer? Om inte, har ni någon plan för hur Guds församling i Sverige kan förenas så att vi kan stå tillsammans trots av att vi har skilda partipolitiska åsikter?

Vår fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat i Sverige.
Låt ditt rike komma i Sverige.
Låt din vilja ske, i Sverige så som i himlen.
Ge Sverige i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss i Sverige våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt Sverige inte för prövning, utan rädda Sverige från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet.
Amen!