Hur är det då med nazismen och antisemitismen?

För några dagar sedan skrev jag en artikel som handlade om frågan om huruvida Sverigedemokraternas människosyn är kristen eller inte.

Jag vill i denna artikel titta på frågan om antisemitism och en eventuell nazistisk historia, och se på vad dom andra partierna i Riksdagen har gjort.

I dagarna har det släppts en film där man tittar på Socialdemokraternas historia, där man bland annat får veta att Socialdemokraterna i Sverige startade ett rasbiologisk institut redan 11 år innan Hitler kom till makten i Tyskland, att Tyskland tok lärdom av den svenska rasbiologin när dom skulle planera Holocaust, och att den svenska regeringen i 1940 tillät nazisterna att skicka förstärkningar på svenska järnvägar till kriget i Norge.

Filmen har sina starka sidor, men den har också sina svaga sidor. Ett stort problem med filmen är att man kan få intryck av att Socialdemokraterna var det enda partiet som hade något slags samarbete med nazisterna. Så var tyvärr inte fallet.

Ett parti som förmodligen hade ännu starkare kopplingar till nazisterna var Bondeförbundet, som i dag heter Centern. Bondeförbundet var starka anhängare av det rasbiologiska institutet. Partiets representant Otto Wallen talade på nazistiska möten, och vid ett tal i Riksdagen i 1939 sade han: ”Jag erkänner gärna, herr talman, utan att blygas att jag idag är antisemit … Den asiatiska folkstammen passar icke i sällskap med vår hyggliga svenska folkstam.”

Men det blir värre än som så. Under andra världskriget, dvs. mellan 1939-1945, hade Sverige en samlingsregering med en statsminister från Socialdemokraterna och ytterligare representanter från tre andra partier: Bondeförbundet, Folkpartiet (idag Liberalerna) och Högern (idag Moderaterna).

Nu är jag ingen expert på andra världskriget historia, men jag personligen vet inte om något demokratisk lands regering som hade bättre relationer till Hitlers Nazi-Tyskland än denna svenska regering. Eller för att säga det på ett annat sätt: Bland demokratiska partier i demokratiska länder finns det inga andra partier som har en mer skamlig historia av kollaboration med Hitler än vad Socialdemokraterna, Moderaterna, Centern och Liberalerna har.

Låt oss nu spola fram till 2018. Idag försöker man ofta att jämföra olika rörelser runt omkring i världen med nazism. Enligt min åsikt finns det ingen rörelse i världen idag som till 100% kan jämföras med nazismen, men om man pratar om den antisemitiska sidan av nazismen, så finns det en rörelse som har starka rötter och starka likheter med nazismen.

Det är en rörelse som startades av en man vid namn Haj Amin el-Husseini, som bodde i Berlin under största delen av andra världskriget, och som hade närt samarbete med Himmler, och han mötte även Hitler själv. Han hade bland annat ansvaret för att upprätta en muslimsk SS-division som mördade tusentals serber och kroater.

Den rörelsen som Husseini startade domineras idag av ett parti vid namn Fatah som leds av en man vid namn Mahmoud Abbas. I 1982 skrev han en doktorsavhandling i Moskva där han förnekade Holocaust. Med andra ord: Abbas’ högsta ”utbildning” är som apologet för nazisterna.

Denna rörelse som leds av Abbas uppvisar idag stor beundran för Hitler och nazisterna. Fatahs ungdomar gör nazi-hälsningar, dom har antisemitiska karikatyrer som nästan är identiska med nazisternas karikatyrer, dom har scout-ledare som har fått namnet Hitler, dom pratar om Hitler som en beundransvärd person, och Hitlers bok Mein Kampf är en bästsäljare bland partiets efterföljare.

Men det som kanske är den största likheten mellan nazisterna och Fatah är det faktum att Fatah har det som ett uttalat mål att utrota alla dom snart sju miljoner judar som bor i Israel.

I världen idag finns det två regeringar som har ett närmare samarbete med den palestiniaarabiska grenen av islamofascism än några andra regeringar. Den ena är Irans regering, som idag förmodligen är världens mest antisemitiska regering, men som inte är demokratisk vald. Det iranska folket är tvärt emot mycket mer vänligt inställda mot judarna. Den andra regeringen finns i ett land som har demokratiska val, och det är i Sverige.

Med andra ord: Bland demokratiska länder finns det ingen annan regering som har ett så nära samarbete med Fatah-nazisterna som det Sveriges regering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet har.

Tänk på det här, att under dom senaste fyra åren, har Israels relationer till många andra länder förbättrats kraftigt. Israel har idag mycket bättre relationer än någonsin förut till länder som Saudiarabien, Egypten, USA, Mexiko, Argentina, Australien, Singapore, Indien, Ryssland, Rumänien, och en lång rad andra länder. Samtidigt har Israels regering nästan slutat helt att kommunicera med Sveriges regering eftersom den är så starkt antisemitisk.

Den stora tragedin här är att det finns en opposition bestående av fem partier i Riksdagen idag som förstår att denna Fatah-nazi-vänliga politik är en katastrof, och dessa partier har flertal i Riksdagen så att dom kan stoppa denna politik om dom väljer att göra det. Problemet är att fyra av dessa partier vägrar att samarbeta med det femte partiet, och därmed har dessa fyra partier istället gett regeringen carte blanche att fortsätta med sin Fatah-nazi-vänliga politik.

Bland dom fyra partierna som hade den mest nazi-vänliga politiken bland demokratiska länder under andra världskriget, finns det alltså idag ett parti som driver världens mest antisemitiska politik bland demokratiska länder, och tre partier som sitter tysta och tittar på.

Då är min fråga: Hur kan det vara så att representanter för dessa fyra partier (S, M, C och L) har mage att kalla Sverigedemokraterna för nynazister och antisemiter?

Nej, Sverige! Det är dags att omvända sig från forna tiders antisemitism, omvända sig från dagens antisemitism, komma ut ur sandlådan och börja samarbeta för att få en slut på dom galenskaperna som pågår i Sverige idag.

Och som kristna måste vi kanske sluta slå oss för bröstet i nationell stolthet, ödmjuka oss inför Israels Gud och lägga ner alla våra egna ambitioner för att hans vilja skall få ske i Sverige idag.

Må Gud förbarma sig över folket i detta land!

(Foto: Haj Amin al-Husseini och Adolf Hitler i Berlin, den 28 november 1941. Bundesarchiv, Bild 146-1987-004-09A / Heinrich Hoffmann / CC-BY-SA 3.0.)