En biblisk syn på diskussionen om Söder

Efter att Centerns Annie Lööf och Sverigedemokraternas Björn Söder hade et replikskifte angående judar och samer i Sverige, har många kristna kritiserat Söder. Men det verkar inte som om någon faktisk har brytt sig om att titta på vad Bibeln säger om denna frågan.

Låt mig då i den här posten titta på just denna fråga: Vad säger Bibeln angående svenska judars nationalitet? Tillhör dom den svenska nationen eller den judiska nationen?

För att svara på detta, måste vi först gå till Andra Moseboken 19:3-4, där Gud säger:

”Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom, för hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn.”

Gud säger att Israel skall vara ett heligt folk, eller en helig ”nation”, som det också kan översättas. I dessa verser föder Gud fram världshistoriens första nationalistiska rörelse. Han säger att hela jorden är hans, men bland alla nationer skall det vara en nation som skall vara speciellt utvald, och det är den judiska nationen. Den judiska nationen skall ha en speciell plats i Guds hjärta, och Gud har en speciell kallelse för den judiska nationen. Den kallelsen betyder att judarna skall vara heliga, dvs. att dom skall vara separerade från andra nationer.

Det är just denna kallelse som har gett judarna så otroligt mycket förföljelse i alla länder genom tiderna. Det finns förmodligen ingen annan nation eller någon annan grupp människor som har upplevd så mycket förföljelse och hat – som man med ett fint ord kallar för ”antisemitism” – som det judarna har sett. Om du undrar på varför så många personer runt omkring i världen hatar judarna, så finner du svaret här. Det är delvis på grund av svartsjuka över att Gud har gett dom en speciell plats, men det är också på grund av att dom genom sin existens är ett vittnesbörd om Gud och hans bud. Judarna är kallade att vara ett ljus för världens nationer, som vi bland annat kan läsa om i Jesaja 60:1-3.

Hur har då judarna reagerat på denna förföljelsen? En mycket vanlig reaktion är att många judar antingen inte vill vara judar alls, eller att man inte vill att judarna skall vara ett utvalt folk. Genom alla generationer har det varit vissa judar som har valt att assimileras med andra nationer runt omkring. Och även om jag personligen inte känner någon sådan jude, så finns det helt säkert judar i Sverige idag som inte vill tillhöra den judiska nationen, men som istället vill tillhöra den svenska nationen.

Men detta är inte den ”korrekta” judisk-ortodoxa reaktionen på antisemitism och förföljelse. Den korrekta ortodoxa eller bibliska reaktionen kan sammanfattas i en sång som skrevs i Israel i 1965. Den sången har två mycket enkla linjer: ”Od avinu chai! Am Yisrael chai!” ”Vår Fader lever! Israels nation lever!”

Det är en glädjens sång som sjungs till minne om det historiska faktum att alla nationer som har kommit emot judarna, har förr eller senare fått ge sig, och många av dom finns inte längre kvar alls. Samtidigt så finns judarna kvar, och den judiska nationen har kommit hem efter 2000 år i diasporan. Orsaken till att judarna har överlevt all förföljelse och alla försök på att utrota dom är att deras Fader, den allsmäktige Gud, lever.

I videon nedanför kan man se hur judar sjunger denna sången på flygplatsen i Tel Aviv när det kommer nya immigranter till landet:

Hur skall man då som kristen förhålla sig till denna fråga? Om du som svensk kristen tycker att judar med svenskt medborgarskap skall tillhöra den svenska nationen, så tycker jag att du bör omvända dig från ditt svenska högmod. Varför vill du dra ner judarna på ett så lågt nivå? Nej, judarna har en mycket högre kallelse än vad du ens kan tänka dig! Om Annie Lööf i sitt svenska högmod säger att judarna ”är inget annat än mina svenska vänner,” så behöver du inte följa henne. Sanningen är att judarna är mycket, mycket mera än detta.

”På den tiden ska tio män av alla språk och folk ta tag i mantelfållen på en judisk man och säga: ”Låt oss gå med er, för vi har hört att Gud är med er.”” (Sak 8:23)

Det du som kristen behöver göra, är att ödmjuka dig och inse att, nej, det är inte judarna som behöver Sverige eller den svenska nationen. Det är tvärt om Sverige som behöver judarna, och det är vi kristna som är kallade att ödmjuka oss och säga till judarna: ”Vi vill gå med den judiska nationen, för vi vet att Gud är med judarna.”

Vi måste säga och göra som Rut: ”För dit du går, går också jag, och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Där du dör vill jag dö, och där vill jag bli begravd. Herren må straffa mig både nu och i framtiden om något annat än döden skiljer mig från dig.”