Löof, Söder och Sverige – God dag man, yxskaft!

Löof, Söder och Sverige – God dag, man, yxskaft!

Under det senaste dygnet har det hettat till ordentligt i svensk media och sociala medier angående et replikskifte mellan Centerns ledare Annie Lööf och Sverigedemokraternas riksdagsledamot Björn Söder.

Bakgrunden var att Söder skrev på Centerns Facebook-sida: ”Annie Lööf förringar judars och samers ställning i Sverige när hon indirekt hävdar att de är svenskar. Dessa grupper har minoritetsställning i Sverige just för att de inte är svenskar. Skäms Annie Lööf för din rasistiska hållning!”

Lööf själv svarade på Instagram: ”Problemet med Sverigedemokraterna är inte bara deras historia, utan deras uppdelning av människor sker även nu idag. I deras högsta ledning. Jag har många vänner som är judar. Men de är inget annat än mina svenska vänner. Som medborgare i Sverige är man svensk, alldeles oavsett om man tillhör en av våra nationella minoriteter eller ej. Valet i höst är ett värderingsval. Det är på allvar. Det är på riktigt.”

Sedan har det då hettat till rejält hos Aftonbladet och i olika svenska medier, och även i debatter på t.ex. Facebook.

Jag själv är förvånad över att denna debatten mest låter som en ”god dag man, yxskaft” historia. Dessa två aktörer pratar ju om två helt olika saker, och som inte det var nog, har några debattanter dragit in en tredje sak i diskussionen.

Om Söder hade sagt samma sak i ett land som USA, Israel eller Ryssland, skulle ingen tycka att det är konstigt över huvud taget, eftersom i dom här länderna så förstår alla skillnaden på medborgarskap och nationalitet.

Om man i Ryssland säger till en rysk jude att han är ryss, så skulle han ofta bli väldigt indignerad och svara dig att, nej, jag är inte alls ryss, jag är jude. Jag fick själv uppleva detta en gång som jag mötte en rysk jude och kallade honom för ”Russian.” Hans reaktion var ungefär den samma som Söders reaktion mot Lööf.

I Ryssland finns det faktiskt två olika ord för ryss: rossijan, som betyder rysk medborgare, och russkiy, som betyder rysk nationalitet. Jag är inte säker på hur det är nu för tiden, men på den tiden som jag jobbade för Operation Jabotinsky, stod det skrivet i alla ryska pass vilken nationalitet man hade: rysk, jude, tatar, khakass, jakut, etc. I Ryssland är det en självklarhet för alla minoriteter att dom inte är ”ryska,” dom är inte ”russkiy,” och dom vill inte vara det häller.

Bland amerikanska medborgare i USA kan man finna samma sak. Där är det hur vanligt som helst att dom t.ex. säger: Jag är jude, jag är italienare, jag är irländare. Ingen tycker att det är konstigt.

I Israel är det också på samma sätt. Bland dom som är israeliska medborgare, finns det människor med judisk nationalitet, arabisk nationalitet, druser, beduiner, tjerkesser, etc.

Vetskapen om att det är skillnad på medborgarskap och nationalitet är en del av allmänbildningen som alla över 12 år känner till i länder som Israel, USA och Ryssland. Jag tror inte att Lööf medvetet har en rasistisk hållning på grund av det hon säger, men jag tror att det är ett tecken på att hon inte har så mycket allmänbildning, hon förstår ganska enkelt inte skillnaden på nationalitet och medborgarskap. Och det är mycket oroande när en av ledarna för ett svensk riksdagsparti har så dålig allmänbildning som Lööf uppenbarligen har.

Lööf klagar över att Sverigedemokraternas ”uppdelning av människor sker även nu idag”. Men faktum är det att den svenska lagen på flera områden också gör en uppdelning mellan svenskar och samer. Till exempel är det så att samer har rätt till utbildning på samiska. Om Lööfs oförståndiga påstående skulle bli svensk politik, ja, då skulle samerna förlora sin rätt till samisk utbildning. Jag skulle gissa på att många samer då skulle stå upp tillsammans med Söder och kalla Lööf för rasist.

Så låt mig alltså gör det här helt klart och tydligt för alla:

Medborgarskap är en juridisk fråga. Det är en svart-vit fråga. Antingen så är man svensk medborgare, eller så är man inte det. Om man följer lagarna, är det här dessutom en fråga man själv kan påverka. Jag personligen är norsk medborgare, och bara norsk, men om Norge i framtiden ändrar på lagen och tillåter dubbla medborgarskap, kommer jag förmodligen att också ansöka om svensk medborgarskap.

Nationalitet eller etnicitet är inte en juridisk fråga. Det är en fråga om ditt ursprung. För några människor är detta en svart-vit fråga, och för andra inte. Detta är dessutom en fråga som man aldrig kan ändra på. Du kan aldrig ändra på ditt ursprung. Jag personligen har norsk nationalitet eftersom båda mina föräldrar, och även alla deras föräldrar åtminstone tre generationer tillbaka var norska. Även om jag skulle ansöka om och bli beviljat svensk medborgarskap någon gång i framtiden, kommer jag alltid att vara av norsk nationalitet. Inget kan någonsin ändra på det.

Sedan har en del dragit in frågor om kultur i den här debatten. Frågan om kultur och religion är en mycket svårare fråga. Den är inte svart-vit, och det är möjligt att ändra sig många gånger under livet. Vad är egentlige svensk kultur? Måste man äta köttbullar, köpa möbler på Ikea, stå snällt i postkön och titta på Charlotte Kalla som förlorar för norska skidåkare under OS för att ha svensk kultur? I vissa avseende kan jag kanske säga att jag har en svensk kultur, men på andra sätt har jag helt andra kulturer.

Så för att göra det här helt klart och tydligt: En svensk jude har: 1) Svensk medborgarskap med alla juridiska rättigheter som det medför. 2) Judisk nationalitet eller upprinnelse. 3) När det gäller kultur, finns det alla möjliga variationer, både dom som är 100% kulturellt svenska, dom som är 100% kulturellt judar, och dom som är någonstans mitt emellan. Alla svenska judar har en absolut rätt att bo i Sverige med fulla politiska, juridiska, ekonomiska och religiösa rättigheter, oavsett vilken kultur dom väljer att följa.

Om du skulle prata med minoriteter över hela världen och fråga dom vad som är viktigast, deras nationalitet eller deras medborgarskap, då skulle väldigt många svara att det just är nationaliteten som är det viktigaste. Om man vidare skulle tvinga dom att välja, att antingen förlora sin nationalitet eller sitt medborgarskap, då skulle väldigt många personer som tillhör minoriteter välja att först och främst behålla sitt medborgarskap.

Upp genom historien har många judar tvingats göra just det här valet: Antingen förlorar dom sitt medborgarskap och måste fly ifrån landet, eller så avsäger dom sig sin nationalitet, religion och kultur. Väldigt många judar har under historien valt att just avsäga sig sitt medborgarskap. På det sättet kan man säga att Söder har rätt och Lööf har fel.

Samtidigt är det både tragiskt och ironiskt att det just är Söders parti som är det enda partiet i Riksdagen som just nu har en punkt i sitt program som kan komma att tvinga svenska judar att göra det här valet. Jag pratar självklart om att Sverigedemokraterna vill förbjuda manlig omskärelse i Sverige. Om det skulle bli en verklighet, skulle svenska judar faktiskt ställas inför det här svåra valet. Det är absolut dags att Sverigedemokraterna ändrar sitt program och tar bort denna antisemitiska punkt från sitt program. Här har Lööfs parti rätt och Söders parti fel.

Efter min åsikt är hela denna debatten ett exempel på varför det är nästan omöjligt att debattera någonting i Sverige överhuvudtaget. Allt blir ju bara ”god dag, man, yxskaft”, både i den här debatten och i många andra. Det här är bara ännu et tecken på att Sverige behöver en rejäl väckelse.

Vår fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat i Sverige.
Låt ditt rike komma i Sverige.
Låt din vilja ske, i Sverige så som i himlen.
Ge Sverige i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss i Sverige våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt Sverige inte för prövning, utan rädda Sverige från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet.
Amen!

(Foto av Annie Lööf: Johan Jeppsson, Centerpartiet, Creative Commons 2.0 licens. Foto av Björn Söder: Frankie Fouganthin, Creative Commons 4.0 licens.)