Globalism eller nationalism: Vad är skillnaden?

En av dom viktigaste frågorna som vi människor möter i denna post-moderna värld, är frågan om globalism eller nationalism: Vilken är den rätta vägen?

Det är min uppriktiga övertygelse att den typen av globalism som vi idag ser i Väst, är en fara för hela världen, och i denna artikeln skall jag försöka att visa varför.

I Europa i dag möter vi en globalism som vi för enkelhetens skull kan kalla för EU-globalismen, och deras representanter kan kallas för EU-globalister. Om vi inkluderar deras vapenbröder i Nordamerika, kan vi också kalla dom för Nordatlantiska (NA) globalister. (Det finns också en annan globalistisk rörelse som vi kan kalla för Islamistisk globalism, men i denna artikeln skall jag bara prata om EU- eller NA-globalister.)

Denna gruppen människor pratar ofta om global handel, öppna gränser och gemensamma lagar og regler över gränserna. Några av dessa idéer kan vara bra i sig själv, så som global handel, men problemet är att det som ligger bakom alltihopa är en stark önskan om att kontrollera och dominera världen. Alla globalister vill kontrollera världen på ett eller annat sätt. EU-globalisterna försöker att flytta makten till korrupta byråkrater och politiker i Bryssel. Och om en nation inte vill bli kontrollerad, då är NA-globalisterna redo att använmda alla medel som dom har till rådighet – inkluderat krig – för att tvinga ledarna i det landet att lyda.

Som en illustration på detta kan vi titta på alla krig som NA-globalisterna har varit involverade i dom senaste 20 åren. Globalisten Clinton bombade Serbien, globalisten Bush jr. invaderade Irak, och globalisten Obama startade krig i Syrien och Libyen.

Det finns ingen plats där detta är så tydligt som när man pratar om Ryssland. Så länge som förra presidenten Boris Jeltsin var drucken av vodka, var Västen överlycklig. Men i 2000 försökte NA-globalisterna att pressa Jeltsin att avgå och utnämna Boris Berezovsky som den nye ryska presidenten. Sedan den dagen som Jeltsin drog sig undan och utnämnde Putin till sin efterföljare, har NA-globalisterna varit på kollisionskurs med Ryssland, Dom har även beskyllt Ryssland för att lägga sig i det amerikanska valet, även om det är motsatsen som är sant.

Nationalismen är däremot någonting helt annat. Den moderna nationalistiska rörelse som vi kan se i flera europeiska länder samt USA, kännetecknas av människor som vill behålla makten hos de lokala invånarna, eller för att säga det med andra ord, national demokrati. Det är denna rörelse som har gått snabbt fram i många länder i Europa dom senaste tio åren.

Väldigt ofta är det så att globalister inte älskar sin egen nation, och dom vill inte engång hissa sin egen flagga. Nationalister, däremot, älskar sin egen nation och är stolta över att vaja sin egen flagga som ett symbol på den demokratin som finns i deras hemländer. ”Du skall älska din nästa som dig själv”, är den bibliska befallningen. Om du inte älskar dig själv, kan du inte älska din nästa. Om du inte älskar ditt eget hemland, vill du aldrig uppskatta den kärlek som andra nationalister har till sitt eget hemland.

Jag betraktar mig själv som norsk nationalist. Jag älskar min nation och är stolt över flaggan. Eftersom jag älskar mitt eget nationella hemland, hejar jag på nationalister som vinner val över hela världen. Jag var glad för resultatet av Brexit och när det var parlamentsval i länder som Israel, Ungern och även Katalonien. När nationalisten Trump besegrade globalisten Clinton i USA:s presidentval, ändrade jag mitt cover foto på Facebook till en bild av den norska, israeliska och amerikanska flaggan tillsammans. Och, ja, jag stödjer även Putin med alla hans fel.

(Det betyder inte att jag stödjer varje enskild beslut som nationalister över hela världen gör. Även nationalister kan göra massor av tokiga saker. Ta Putin som ett exempel: Jag kan inte stödja det fruktansvärda kriget som Putin för i östra Ukraina.)

Du förstår det att eftersom jag älskar mitt eget land, kan jag också uppskatta andra människors kärlek till sitt land.

Och detta är orsaken till att nationalister ofta är bättre vänner än globalister. Med Trump som president, finns det en verklig chans för fred mellan USA och Ryssland. Och det är på grund av att Trump – som nationalist – också respekterar det ryska folkets rätt till självbestämmelse.

Detta är också förklaringen till det som pågår nu med Nordkorea. De nordkoreanska diktatorerna utvecklade atomvapen och interkontinentala raketer under tiden som globalisterna Clinton, Bush jr och Obama hade kontrollen i Vita huset. Deras atomvapen var ganska enkelt ett avskräckande gentemot en NA-globalistisk attack på Nordkorea. Men med nationalisten Trump vid rodret, finns det egentligen ingen orsak till att Kim skall behålla atomvapnen.

Du kan också se detta mönstret i relationerna till Israel. Starka globalistiska regeringar som Obamas regering eller den nuvarande svenska regeringen har alltid tagit de muslimska globalisternas sida i konflikten med den judiska nationalstaten, medan nationalister som Trumps regering och länder som Tjeckien, Rumänien och Österrike har utmärkta relationer till Israel.

Folk blandar ibland ihop nationalister med nazismen, men det är fullständigt fel. Nazismen var inte en nationalistisk ideologi. Tvärt emot var nazismen en globalistisk ideologi som ville röva europeiska nationer för deras självständighet och centralisera all makt i Berlin. På det sättet har EU-globalister – som vill röva europeiska nationer på deras självständighet och centralisera all makt i Bryssel – mer gemensamt med 1930- och 1940-talets nazism.

Så valet mellan nationalister och globalister är egentligen ett val mellan en ideologi som respekterar alla nationella rättigheter till självbestämmelse, eller en ideologi som har beslutat sig för att skaffa sig själv all makt från nationerna genom alla medel. Kom ihåg detta nästa gång som du går för att rösta.