Självbestämmande – vad gäller för Katalonien?

Denna dag som jag skriver detta, försöker folket i Katalonien att hålla ett val om självbestämmande: Skall dom frigöra sig frpn Spanien och bilda sin egen stat, eller skall dom fortfarande vara en del av Spanien?

Men den spanska polisen försöker att stoppa valet genom att använda makt och våld. Just nu meddelas det att mer än 400 personer har blivit skadade i drabbningar med våldsamma polisstyrkor.

Då är det naturligt att man debatterar flitigt på Facebook och andra forum om självbestämmande generellt och Katalonien speciellt. Vad är det egentligen som gäller? Kan et vilket som helst folk hävda sin rätt att utropa sin egen stat?

Faktum är att självbestämmande är en av dom viktigaste principerna i internationell lag. Alla folk på jorden har i utgångspunkten rätt att välja sitt eget parlament och regering, och dom har rätt att lösriva sig från en regering som uppför sig som tyranner.

Det var så den amerikanska drömmen skapades. Den skapades av européer som levde under det tyranniet som kungarna i England, Frankrike och andra europeiska länder hade över sina egna folk, och många drömde om att etablera en fri stat där alla kunde vara lika inför lagen och där staten skulle tjäna människorna, och inte tvärt om. ”Alla män är skapade lika, att dom är utrustade av sin Skapare med vissa okränkbara rättigheter, att bland dessa är rätten till liv, frihet och strävan efter lycka.”

Nu som korruptionen brer om sig inom EU och många länder runt omkring i Europa, kan vi se att folket i Katalonien har samma dröm: frihet från korrupta politiker i Madrid.

Men kan alla möjliga grupper kräva sin rätt att upprätta sin egen stat?

För att kunna upprätta en egen stat, är det speciellt tre villkor som måste vara uppfyllda:

För det första måste det vara någonting som förenar folket och samtidigt skiljer dom från andra folk. I dom allra flesta fallen handlar detta om språket. Om man har ett eget språk, då är det också vanligt att man vill ha sin egen stat.

För det andra måste man ha et ekonomisk grundlag, infrastruktur och personal för att driva en stat. Man måste ha et parlament, en regering, domstolar, et militärt försvar, poliser, elverk, vattenverk, vägar, ambassader, sjukhus och många andra saker som är nödvändiga i en modern stat. Allt detta kostar mycket pengar, och man behöver många anställda. Det betyder att det i praktiken är omöjligt att bilda en stat med mindre än 100.000 invånare, och för att vara på den säkra sidan bör man förmodligen ha gott över en miljon människor.

För det tredje måste man ha territoriell integritet. Du måste ha ett geografisk område som är separat från andra länder, så att du kan bilda och försvara hållbara gränser. I områden där folket bor som på en schackbräda, är det i praktiken omöjligt att bilda egna stater för alla folk. Då blir man i praktiken tvungen att kompromissa.

N det gäller Katalonien, är alla dessa tre villkor uppfyllda, och därmed finns det ingen orsak att vägra katalonierna en egen stat. Den enda orsaken är att politikerna i Madrid inte får sina skatter, så det är orsaken till att dom skickar polisen mot katalonier som vill ha frihet. Det är en kamp som Madrid kommer att förlora. Ju mer makt och våld dom sätter in i kampen mot katalonierna, ju mer beslutsamma vill katalonierna bli.