Kristen sionism är bibliskt, del 1

Denna artikel skrivs som ett svar til Daniel Forslunds artikkel, Kristen sionism svårförenlig med Bibeln, som publicerades på Aletheia förra veckan.

I denna första del vill jag ge några personliga orsaker till varför jag betraktar mig själv som sionist, baserat på generella principer som alla människor kan acceptera, och i del två varför jag med Bibeln som stöd vill kalla mig för kristen sionist.

Jag tror at det finns många orsaker till varför man som människa kan och borde stödja sionismens sak. Några av dom orsakerna är:

1. Den judiska kopplingen til landet Israel: Vad jag vet finns det inget annat folk som har en liknande koppling till et land som det judiska folket har till landet Israel, och då speciellt till staden Jerusalem. Judisk litteratur, kultur och musik centreras om landet på ett sätt som jag aldrig har bevittnat hos andra nationer eller grupper av människor. Detta är en koppling som går tillbaka till Bibelns tid, men även sekulära judar fortfarande har idag.

2. Det historiska skeendet: Under dom senaste 3000 åren har många nationer, riken och grupper haft militär kontroll över landet, men judarna är det enda folk som har etablerat en nationalstat där. Judarna kan dessutom som det enda folket dokumentera 3300 år av kontinuerlig närvaro i landet. På vissa platser i landet, som t.ex. i Hebron, har det bott judar från Josuas tid och inntil det 20. århundrade.

3. Av humanitära skäl: Judarna har blivit förföljda och hotade med folkmord i många länder runt omkring i världen. Egypter, assyrier, babylonier, perser, greker, romare, spanjoler, ryssar, ukrainare, tyskar, polacker, irakier, yemenitter och syrier är bara några få av dom nationer som har behandlat judarna mycket illa genom historien. Det finns ingen annan folkgrupp som har upplevt liknande förföljelse genom historien som judarna. Det är bara rätt och rimligt att judarna får ha ett land där dom kan försvara sig själva, så dom inte behöver vara beroende av andra nationers välvilja.

4. Internationell lag: Alltifrån Balfourdeklarationen till Israels medlemskap i Förenta Nationer finns det en rad dokument som erkänner judarnas rätt till en nationalstat i Levanten. Om man inte stödjer Israels rätt att existera som stat, så är man i direkt konflikt med artikel 1 och 2 i FNs charter.

5. Demokrati och mänskliga rättigheter: I en region som är kemisk fri från demokrati och där mänskliga rättigheter bryts dagligen, har judarna klarat av att etablera en demokratisk stat där även potensielt fientliga minoriteter åtnjuter mänskliga rättigheter. USA, Norge, Sverige och andra nationer har försökt att störta diktatorer för att skapa demokrati i länder som Irak, Syrien och Libyen, men resultatet har istället blivit politisk kaos och en såkallad ”Islamsk stat”, med terror och folkmord på agendan. Samtidigt har judarna klarat av att ge en och en halv miljoner muslimer demokrati och mänskliga rättigheter i Israels land. Sionismen är den enda ideologin som har klarat av att ge araber demokrati och mänskliga rättigheter i Mellanöstern.

Enligt min åsikt bör alla bibeltroende kristna – och egentligen alla som stödjer mänskliga rättigheter – stödja sionismen av dom här fem anledningarna.

Fortsättning följer …